Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Jamstvo za vloge

Osnovne informacije o zaščiti vloge

Vloge v hranilnici so v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/2016) zaščitene s sistemom za jamstvo vlog do 100.000 EUR na vlagatelja pri posamezni banki ali hranilnici.


Če bi vaša banka postala plačilno nesposobna, bi se vam vaše vloge povrnile do višine 100.000 EUR. Če vloga ni na voljo, ker banka ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema jamstva za vloge. To izplačilo krije največ 100.000 EUR na vlagatelja na banko. To pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge posameznega vlagatelja v eni banki. Če ima vlagatelj npr. hranilni račun z 90.000 EUR in tekoči račun z 20.000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100.000 EUR.


V primeru skupnih računov zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja. Vendar se vloge na računu, s katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupine brez pravne osebnosti razpolagata dve osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100.000 EUR združijo in obravnavajo kot vloge enega samega vlagatelja. V nekaterih primerih (npr. nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine, solidarnostne pomoči, odpravnine, invalidnine, ipd.) so vloge zajamčene nad mejo 100.000 EUR. Več informacij je na voljo na naslovu https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah


Sredstva na skrbniških računih se štejejo kot del vloge dejanskega upravičenca teh sredstev pod pogojem, da so hranilnici predloženi podatki za identifikacijo teh upravičencev. V nasprotnem primeru se sredstva na teh računih štejejo kot vloga na prinosnika, ki ni upravičena do jamstva. Izjema so skrbniški računi, s katerimi na podlagi predpisa razpolaga zastopnik ali upravitelj za račun skupnosti, ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, vendar ni pravna oseba (npr. sklad etažnih lastnikov). Več informacij je na voljo na naslovu https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah/vprasanja-in-odgovori-o-sistemu-jamstva-za-vloge.


Vloge vseh malih vlagateljev in podjetij na splošno krijejo sistemi jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Določene vloge pa niso upravičene do jamstva npr. vloge bank, države, lokalne samouprave, proračunskih uporabnikov, itd. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu https://www.bsi.si/financna-stabilnost/jamstvo-za-vloge-v-bankah/sklad-za-jamstvo-vlog.


Hranilnica vas bo obenem na zahtevo obvestila o tem, ali so določeni produkti upravičeni ali ne. Upravičene vloge hranilnica potrdi na izpisku računa.
Vaše vloge do 100.000 EUR bodo izplačane v eurih najpozneje v sedmih delovnih dneh. Če se vam jih ne izplača v navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge - Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, tel. +386 1 47 19 000, email: ....

 

KONTAKT