Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Jamstvo za vloge

Osnovne informacije o zaščiti vloge

Vloge v Delavski hranilnici d.d. Ljubljana so zaščitene s:

Sistemom za jamstvo vlog v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16 in 17/22)

Zgornja meja zaščite:

100.000 EUR na vlagatelja na banko ali hranilnico (v nadaljevanju: banka)

Če imate v isti banki več vlog:

Vse vaše vloge v isti banki se „seštejejo“, za skupni znesek pa velja zgornja meja 100.000 EUR

Če imate skupni račun z drugo osebo ali osebami:

Zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja posebej

Obdobje vračila v primeru propada banke:

Sedem delovnih dni z izjemo prehodnega obdobja

Valuta vračila:

EUR

Kontaktni naslov:

Banka Slovenije, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana, telefon: +386 1 47 19 000, elektronski naslov: resolution@bsi.si 

Več informacij:

bsi.si

 

Vloge v bankah krije zakonsko predpisan sistem jamstva za vloge. Če bi vaša banka postala plačilno nesposobna, bi se vam vaše vloge povrnile do višine 100.000 EUR.

 

Če vloga ni na voljo, ker banka ne more izpolniti svojih finančnih obveznosti, vlagatelji prejmejo izplačila iz sistema jamstva za vloge. To izplačilo krije največ 100.000 EUR na vlagatelja na banko. To pomeni, da se za določitev ravni kritja seštejejo vse vloge v isti banki. Če ima na primer vlagatelj varčevalno vlogo z 90.000 EUR in transakcijski račun z 20.000 EUR, prejme le izplačilo v višini 100.000 EUR.

 

V primeru skupnih računov zgornja meja 100.000 EUR velja za vsakega vlagatelja. Vendar se vloge na računu, s katerim lahko kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali podobne skupine brez pravne osebnosti razpolagata dve osebi ali več, pri izračunu zgornje meje 100 000 EUR združijo in obravnavajo kot vloge enega samega vlagatelja. V nekaterih primerih [npr. nakup ali prodaja stanovanjske nepremičnine] so vloge zajamčene nad mejo 100.000 EUR. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.

 

Sredstva na skrbniških računih se štejejo kot del vloge dejanskega upravičenca teh sredstev pod pogojem, da so banki predloženi podatki za identifikacijo teh upravičencev. V nasprotnem primeru se sredstva na teh računih štejejo kot vloga na prinosnika, kar pomeni, da so izključena iz sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.

 

Vaše vloge do 100.000 EUR bodo izplačane najpozneje v sedmih delovnih dneh. Če se vam jih ne izplača v navedenih rokih, stopite v stik s sistemom jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si.

 

Vloge vseh malih vlagateljev in podjetij na splošno krijejo sistemi jamstva za vloge. Izjeme za določene vloge so navedene na spletni strani pristojnega sistema jamstva za vloge. Več informacij je na voljo na naslovu www.bsi.si. Vaša banka vas bo obenem na zahtevo obvestila o tem, ali so določeni produkti upravičeni ali ne. Upravičene vloge banka potrdi na izpisku računa.

KONTAKT