Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kazalniki uspešnosti

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki

 v tisoč EUR
 

30.9.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Bilančna vsota

2.118.792

1.840.073

1.532.942

1.351.107

1.190.729

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

 1.942.387

1.698.854

1.451.978

1.281.262

1.117.254

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

770.876

 709.515

632.732

545.847

498.464

Regulatorni kapital

81.864*

79.221

67.243

59.866

51.350

Dobiček pred obdavčitvijo

5.460

6.362

6.429

5.351

6.702

Davek od dobička

 1.023

1.125

1.081

1.006

1.220

Izbrani finančni kazalniki

 v %

Kapitalska ustreznost

16,60

16,82

15,29

15,19

14,24

Obrestna marža

 1,01

1,13

1,14

1,24

1,43

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

 0,37

0,38

0,44

0,43

0,61

Donos na kapital pred obdavčitvijo

 8,96

8,59

9,58

9,03

12,95

Donos na kapital po obdavčitvi

7,28

7,07

7,97

7,34

10,6

Izbrani fizični kazalniki

 
 

 30.6.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Število zaposlenih

 337

332

340

323

312

Število delničarjev

 486

508

528

533

603

Število delnic

525.981

525.981

485.981

427.981

385.981

 

 * na dan 31.8.2021

KONTAKT