Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kazalniki uspešnosti

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki

 v tisoč EUR
 

31.3.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Bilančna vsota

1.921.964

1.840.073

1.532.942

1.351.107

1.190.729

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

 1.777.263

1.698.854

1.451.978

1.281.262

1.117.254

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

723.249

 709.515

632.732

545.847

498.464

Regulatorni kapital

80.674*

79.221

67.243

59.866

51.350

Dobiček pred obdavčitvijo

1.653

6.362

6.429

5.351

6.702

Davek od dobička

 308

1.125

1.081

1.006

1.220

Izbrani finančni kazalniki

 v %

Kapitalska ustreznost

17,05*

16,82

15,29

15,19

14,24

Obrestna marža

 1,11

1,13

1,14

1,24

1,43

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

 0,36

0,38

0,44

0,43

0,61

Donos na kapital pred obdavčitvijo

 8,31

8,59

9,58

9,03

12,95

Donos na kapital po obdavčitvi

6,76

7,07

7,97

7,34

10,6

Izbrani fizični kazalniki

 
 

 31.3.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Število zaposlenih

 330

332

340

323

312

Število delničarjev

 499

508

528

533

603

Število delnic

525.981

525.981

485.981

427.981

385.981

 

 * na dan 28.2.2021

KONTAKT