Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kazalniki uspešnosti

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki

 v tisoč EUR
 

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

Bilančna vsota

2.157.960

1.988.831

1.996.220

1.840.073

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

2.002.850

1.878.386

1.823.379

1.698.854

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

937.614

883.131

789.737 

709.515

Regulatorni kapital

104.199

92.085

83.880

79.221

Dobiček pred obdavčitvijo

44.314

15.422

9.114

6.362

Davek od dobička

8.201

2.914

1.622

1.125

 

Izbrani finančni kazalniki  v %
  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Kapitalska ustreznost 16,66 16,62 16,36 16,82
Obrestna marža 3,10 1,32 0,99 1,13
Donos na aktivo pred obdavčitvijo 2,17 0,78 0,46 0,38
Donos na kapital pred obdavčitvijo 42,22 18,01 11,18 8,59
Donos na kapital po obdavčitvi 34,40 14,61 9,19 7,07

 

Izbrani fizični kazalniki  
  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020
Število zaposlenih 352 346 344 332
Število delničarjev 479 484 485 508
Število delnic 575.981 575.981 525.981 525.981
KONTAKT