Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2021

Povzetek poslovanja za 2021

 

Kljub nadaljevanju zahtevnih razmer poslovanja v času epidemije, je hranilnica tudi v prvem polletju 2021 poslovala uspešno - dosegla je bruto dobiček v višini 3,41 mio EUR in neto dobiček v višini 2,78 mio EUR.

 

Kot odziv na epidemijo je hranilnica, zaradi pričakovanega poslabšanja poslovanja kreditojemalcev, predvsem v bolj prizadetih gospodarskih panogah, oblikovala dodatnih 1,5 mio EUR oslabitev.

 

Čiste obresti so v prvem polletju 2021, v primerjavi z enakim obdobjem 2020, porasle za 11 %, čiste provizije pa za 14 %.

 

Bilančna vsota se je povečala za 11 % in znaša 2,05 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) brez stanj pri centralni banki je konec maja 2021 znašal 1,85 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPL) skladno z definicijo EBA pa 1,12 %. Delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je znašal 0,72 %.

 

Število osebnih računov je konec junija 2021 znašalo preko 135 tisoč, število  poslovnih računov pa skoraj 43 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec maja 2021 znašal 82,3 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 17,04 %.

 

KONTAKT