Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2022

 

V Delavski hranilnici tudi v letu 2022 poslujemo uspešno in stabilno.

 

V prvih devetih mesecih smo ustvarili bruto dobiček v višini 7,7 mio EUR oz. neto dobiček v višini 6,3 mio EUR. Čiste obresti smo, v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečali za 15 %, čiste provizije pa za 16 %. Ob tem smo oblikovali 1,7 mio EUR oslabitev.

 

Bilančna vsota, ob porastu vlog za 1,1 %, znaša 2,02 mrd EUR. Kreditni portfelj smo povečali za 10,3 %. Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL po definiciji EBA) je konec septembra 2022 znašal 0,88 %. Delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je znašal 0,68 %.

 

Število osebnih računov v hranilnici znaša okoli 137 tisoč, število poslovnih računov pa okoli 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec septembra 2022 znašal 88,9 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 16,14 %.

 

 

KONTAKT