Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2022

Povzetek poslovanja za 2022

 

V Delavski hranilnici smo tudi v letu 2022 poslovali uspešno in varno.

 

Ustvarili smo bruto dobiček v višini 15,4 mio EUR oz. neto dobiček v višini 12,5 mio EUR. Čiste obresti smo povečali za 33 %, čiste provizije pa za 16 %. Ob tem smo konzervativno oblikovali 2,1 mio EUR kreditnih oslabitev.

 

Bilančna vsota je ob porastu vlog za 3 % ob koncu leta 2022 znašala 1,99 mrd EUR. Kreditni portfelj smo povečali za 12 %. Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL po definiciji EBA) je znašal 0,89 %. Delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) je znašal 0,68 %.

 

Število osebnih računov v hranilnici znaša dobrih 136 tisoč, število poslovnih računov pa 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec leta 2022 znašal 92,1 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 16,62 %.

KONTAKT