Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje v letu 2023

 

V Delavski hranilnici smo v prvih devetih mesecih leta 2023 poslovali uspešno in varno. V razmerah zviševanja obrestnih mer centralnih bank in njihovih posledic na svetovnih bančnih trgih smo presegli medletno začrtane cilje. Ob znatni rasti čistih obresti, ki se bo pričela umirjati, smo čiste opravnine v primerjavi s predhodnim letom povišali za 5 odstotkov. V prvih šestih mesecih leta smo ustvarili 25 mio EUR bruto dobička. Bilančna vsota se je povečala za 90,9 mio EUR, kreditni portfelj pa za 43,7 mio EUR. Delež slabih kreditov hranilnice (NPL) z 0,86 % še naprej ostaja med najnižjimi v bančnem sistemu.

 

Del lanskega čistega dobička smo namenili izplačilu dividend delničarjem, ves preostali del pa smo s prenosom v statutarne rezerve namenili krepitvi kapitala - količnik kapitalske ustreznosti je tako konec septembra 2023 znašal 17,59 %.

 

V letu 2023 največ aktivnosti namenjamo uresničevanju trajnostne strategije in zelenega prehoda ter aktivno nadaljujemo digitalizacijo našega poslovanja. Skladno s trajnostnimi cilji si prizadevamo za zadovoljstvo in zdravje zaposlenih, sodelujemo pri finančnem opismenjevanju mladih in podjetnikov ter izvajamo načrtovane humanitarne aktivnosti. Za stranke smo dostopni v razširjeni poslovni mreži in naprednih digitalnih kanalih, kjer izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

 

KONTAKT