Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Poslovanje v letu 2023

Poslovanje v letu 2023

 

V Delavski hranilnici smo prvem kvartalu leta 2023 poslovali uspešno in varno.

 

V razmerah zviševanja obrestnih mer centralnih bank in njihovih posledic na svetovnih bančnih trgih smo presegli medletno začrtane cilje. Ob znatni rasti čistih obresti, ki se bo pričela umirjati, smo čiste opravnine v primerjavi s predhodnim letom povišali za 15 odstotkov.

 

V prvih treh mesecih leta smo ustvarili 6,9 mio EUR bruto dobička. Bilančna vsota se je povečala za 3,7 mio EUR, kreditni portfelj pa za 4,2 mio EUR.

Delež slabih kreditov hranilnice (NPL) z 0,85 % še naprej ostaja med najnižjimi v bančnem sistemu.

 

S prenosom dela dobička v statutarne rezerve smo količnik kapitalske ustreznosti okrepili na 18,1 odstotkov, preostali del dobička pa smo namenili za izplačilo dividende delničarjem.

 

V letu 2023 največ aktivnosti namenjamo uresničevanju trajnostne strategije in zelenega prehoda ter aktivno nadaljujemo digitalizacijo našega poslovanja. Skladno s trajnostnimi cilji si prizadevamo za zadovoljstvo in zdravje zaposlenih, sodelujemo pri finančnem opismenjevanju mladih in podjetnikov ter izvajamo načrtovane humanitarne aktivnosti. Za stranke smo dostopni v razširjeni poslovni mreži in naprednih digitalnih kanalih, kjer izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

 

 

KONTAKT