Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Obvestila

Sprememba splošnih pogojev poslovanja - pojasnilo

02. 03. 2018

Spoštovani,

 

spremembe v Splošnih pogojih poslovanja so posledica uveljavitve novega Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), v katerega je prenesena nova Direktiva o plačilnih storitvah – Direktiva (EU) 2015/2366.

 

Ključni spremembi sta naslednji:

  1. V primeru kraje ali zlorabe plačilne kartice se zniža znesek, ki ga krije potrošnik do trenutka prijave/kraje plačilne kartice, in sicer z dosedanjih 150,00 EUR na 50,00 EUR:
    • Splošni pogoji poslovanja s plačilno kartico Maestro za potrošnike, sprememba v 9. členu (Odgovornost): Imetnik krije škodo do višine največ 50,00 EUR (prej 150,00 EUR).
    • Splošni pogoji poslovanja s plačilno kartico MasterCard za fizične osebe, sprememba v 11. členu (Odgovornost): Imetnik krije škodo do višine največ 50,00 EUR (prej 150,00 EUR).
  1. V primeru ukinitve transakcijskega računa potrošnika banka lahko zaračuna strošek ukinitve samo za račune, zaprte v 6 mesecih od odprtja računa (prej 12 mesecev). Sprememba bo opazna v Tarifi nadomestil, provizij in stroškov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki bo objavljena naknadno.

 

Vaša Delavska hranilnica

KONTAKT