Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Kazalniki

Izbrani finančni kazalniki

 v tisoč EUR
 

30.9.2020 

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Bilančna vsota

1.749.539

1.532.942

1.351.107

1.190.729

999.174

Skupni znesek vlog nebančnega sektorja

 1.612.347

1.451.978

1.281.262

1.117.254

931.129

Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju

 659.218

632.732

545.847

498.464

432.408

Regulatorni kapital

 75.580*

67.243

59.866

51.350

45.392

Dobiček pred obdavčitvijo

 4.305

6.429

5.351

6.702

6.068

Davek od dobička

 736

1.081

1.006

1.220

614

Izbrani finančni kazalniki

 

Kapitalska ustreznost

16,40*

15,29

15,19

14,24

14,95

Obrestna marža

 1,13

1,14

1,24

1,43

1,59

Donos na aktivo pred obdavčitvijo

 0,36

0,44

0,43

0,61

0,63

Donos na kapital pred obdavčitvijo

 7,95

9,58

9,03

12,95

12,93

Donos na kapital po obdavčitvi

 6,59

7,97

7,34

10,6

11,62

Izbrani fizični kazalniki

 
 

 30.9.2020

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

Število zaposlenih

 329

340

323

312

297

Število delničarjev

 507

528

533

603

626

Število delnic

 485.981

485.981

427.981

385.981

365.981

 * na dan 31.8.2020

 

KONTAKT