Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2019

 

Hranilnica je tudi v letu 2019 poslovala uspešno, saj je po nerevidiranih izkazih dosegla bruto dobiček v višini 6,4 mio EUR in neto dobiček v višini 5,3 mio EUR – kar predstavlja porast za 20 % glede na predhodno leto in 15 % nad načrtom.

 

Čiste obresti so v primerjavi z letom 2018 zrasle za 6 %, čiste provizije pa so se povišale za 13 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v 2019 povečala za 13 % na 1,53 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) je konec decembra 2019 znašal 2,95 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa 1,24 %.

 

Število osebnih računov se je v 2019 povečalo za 12 % na 133 tisoč, število poslovnih računov pa se je povečalo za 4 % na skoraj 42 tisoč.

 

Kapital hranilnice je konec decembra 2019 znašal 67,3 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 15,30 %.

 

KONTAKT