Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

POSLOVANJE V LETU 2020

 

Kljub zahtevnim razmeram poslovanja v času koronavirusa, je hranilnica tudi v prvem polletju 2020 poslovala uspešno - dosegla je bruto dobiček v višini 2,6 mio EUR in neto dobiček v višini 2,1 mio EUR.

 

Čiste obresti so v prvih šestih mesecih 2020, v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta, porasle za 9 %, čiste provizije pa so porasle za 3 %.

 

Bilančno vsoto je hranilnica v prvem polletju 2020 povečala za 8 % na 1,66 mrd EUR.

 

Delež bruto nedonosnih kreditnih izpostavljenosti (NPL) je konec maja 2020 znašal 2,75 %, delež bruto nedonosnih izpostavljenosti (NPE) pa
1,13 %.

 

Število osebnih računov se je v prvem polletju 2020 povečalo za 1,5 % na 135 tisoč, število poslovnih računov pa je ostalo na ravni skoraj 42 tisoč.

 

Regulatorni kapital hranilnice je konec maja 2020 znašal 74,7 mio EUR, količnik kapitalske ustreznosti pa 16,36 %.