Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Predstavitev

Spoštovani! 

Smo hranilnica. Po imenu in vrednotah.

In smo banka. Po vsebini, znanju, kvaliteti produktov in storitev.

 

Poslanstvo: Kvalitetne in uporabnikom prijazne finančne storitve omogočamo po ugodnih cenah. To dosegamo s skrbnim in družbeno odgovornim poslovanjem ter odnosom do okolja, ob zagotavljanju najvišjih standardov etičnosti in varnosti. Pri nas ljudje ustvarjajo za ljudi, zato želimo, da se komitenti in zaposleni počutijo spoštovani in vedno dobrodošli.

 

Vizija: Ostajamo samostojna slovenska finančna ustanova, ki je prva izbira za prebivalstvo, sindikate, društva, samostojne podjetnike ter  majhna in srednje velika podjetja (SME). Z inovativnostjo in digitalizacijo ter razvejano poslovno mrežo celovito pokrivamo vse finančne potrebe svojih komitentov.

 

Strateški cilji hranilnice za obdobje 2020 do 2024 so:

  • ostati samostojna, kapitalsko stabilna finančna ustanova s pomembno vlogo sindikatov,
  • dosegati 8 % bruto donos na kapital in 5 % dividendni donos,
  • razvijati in izboljševati finančne produkte in storitve,
  • optimizirati in digitalizirati poslovne procese,
  • odgovorno upravljati prevzeta tveganja,
  • skrbeti za zaposlene, družbeno odgovornost in trajnostni razvoj.

 

 

Vrednote:

 

Varnost

Varnost, etičnost in transparentnost

  Varnost sredstev in podatkov komitentov je naša prioriteta. Zato spoštujemo dane zaveze in etične norme pri poslovanju ter naše poslovne rezultate redno in transparentno komuniciramo javnosti. 
Odzivnost

Odzivnost in naprednost 

  Hitro se odzivamo na izzive okolja, usmerjeni smo v prihodnost. Uspešni smo, ker razmišljamo drugače.
ikona z dvema rokama in srcem

Dostopnost, prijaznost in strokovnost

  Prisegamo na odprtost in bližino ter prijaznost in strokovnost naših zaposlenih. 
ikona s štirimi rokami povezanimi v kvadrat

Družbena odgovornost

  Z uresničevanjem poslanstva podpiramo posameznike, organizacije, zveze in društva, s katerimi delimo skupne vrednote. Sodelujemo v humanitarnih in dobrodelnih akcijah. Varujemo okolje.

Skrb za zaposlene

  Motivirani in zadovoljni zaposleni so temelj naše družbe. Skupaj se razvijamo.

 

 

KONTAKT