Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Družbena odgovornost

Hranilnica sredstva namenja izbranim projektom in organizacijam, ki delujejo na področju znanosti za otroke in mlade (finance, bančništvo, tehnologija), ter socialnim projektom za otroke, družine in starostnike.


Z manjšimi donacijami, ki so regijsko enakomerno razpršene, pomagamo šolam, lokalnim zvezam in društvom ter drugim organizacijam pri izvajanju projektov ter tako soustvarjamo boljše pogoje za starostnike, invalide, otroke s posebnimi potrebami ter družine na socialnem robu.


Hranilnica se zaveda vpliva, ki ga ima na okolje v katerem deluje, zato kot enega ključnih ciljev pri prizadevanjih za trajnostni razvoj zasleduje prehod na brezpapirno poslovanje. V obdobju do leta 2024 tako izvaja projekte prehoda na brezpapirno poslovanje v poslovalnicah (uvedba podpisnih tablic), v komunikaciji s strankami (obveščanje v digitalnih kanalih, razvoj portala e-Obvestila, kjer je dokumentom na voljo vsa dokumentacija, ki nastaja pri poslovanju s hranilnico). S stalnimi prenovami in modernizacijo poslovalnic pa skrbi tudi za bistveno izboljšanje energetske izkaznice hranilnice, kvalitete delovnega okolja in zmanjšanje porabe električne energije.

KONTAKT