Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram
O hranilnici

Konkurenčne prednosti

Hranilnica vse skozi skrbi za svojo konkurenčnost na bančnem trgu tako, da vzpodbuja sledeče konkurenčne prednosti:

  • hitro prilagajanje in odzivanje na spremembe tržišča,
  • dnevno odzivanje na pobude, predloge in zahteve komitentov,
  • poslovna povezanost delničarjev s hranilnico,
  • preglednost upravljanja s finančnimi sredstvi,
  • kvalitetna opremljenost in organiziranost informacijskega sistema,
  • relativno nizki stroški poslovanja,
  • poslovna fleksibilnost in visoka profesionalnost ter izkušenost zaposlenih,
  • individualni pristop in obravnavanje poslovnih partnerjev na enem mestu,
  • najugodnejše kreditne obrestne mere,
  • višje obrestne mere za vse vrste varčevanja.
KONTAKT