Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Dodatna razkritja v povezavi s Politiko prejemkov

6. oktober 2023

 

Skladno z zahtevami Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljevanju: CRR uredba), Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica), razkriva podatke o prejemkih v letu 2022. Podatki veljajo na dan 31. 12. 2022.

 

Hranilnica razkritja, skladna s CRR uredbo, sicer objavlja v sklopu Letnega poročila Skupina Delavska hranilnica in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: Letno poročilo). Le ta so podana v posameznih poglavjih in v dodatnih razkritjih po posameznih členih, skladno z zahtevami CRR uredbe. Letno poročilo je objavljeno na spletni strani hranilnice. Hranilnica je razkritja, povezana s prejemki Skupine DH, skladno s členom št. 450 CRR uredbe, vključila že v Letno poročilo 2022 v poglavje Politika prejemkov. Celotni prejemki članov upravljalnega organa so razkriti poimensko in po vrstah prejemka v Letnem poročilu, poglavje 3. Ta razkritja pa predstavljajo dopolnitev kvantitativnih informacij z vrednostnimi podatki o variabilnem delu predmetnih prejemkov.

 

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (h)(i)-(ii) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM1: Prejemki, dodeljeni za poslovno leto

 

Predloga EU REM1

 

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (h)(v)-(vii) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM2: Posebna plačila zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije      

Hranilnica v letu 2022 ni imela posebnih plačil zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije, zato ne razkriva predloge EU REM2.       

 

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (h)(iii)-(iv) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM3: Odloženi prejemki     

Hranilnica v letu 2022 ni imela odloženih posebnih plačil zaposlenim, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije, zato ne razkriva predloge EU REM3.      

 

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (i) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM4: Prejemki v višini 1 milijona EUR ali več     

Hranilnica v letu 2022 nobenemu od zaposlenih ni izplačala prejemkov v višini 1 milijona EUR ali več, zato ne razkriva predloge EU REM4.      

            

Razkritje politike prejemkov v skladu s točko (g) člena št. 450(1) CRR uredbe – predloga EU REM5: Informacije o prejemkih zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucije.

 

Predloga EU REM5

 

KONTAKT