Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Skladnost poslovanja

Tveganje skladnosti je tveganje zakonskih ali regulatornih sankcij, materialne ali finančne izgube, izgube ugleda ter s tem povezane izgube zaupanja strank in javnosti, ki lahko izvirajo iz nespoštovanja zakonodaje, smernic in standardov ter internih pravil, s posebnim poudarkom na aktivnostih procesa preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

 

Skupina DH je sprejela politiko krepitve integritete in zagotavljanja skladnosti poslovanja in tako določila temeljna načela zagotavljanja skladnosti svojega poslovanja na vseh nivojih zunanjih zakonodajnih in podzakonskih zahtev ter priporočil nadzornih organov (Evropske unije, Republike Slovenije), mednarodnih standardov bančnega sektorja, skladnost z dobrimi poslovnimi praksami in politikami, etičnimi načeli in načeli poštenega delovanja. Skupina DH se zavezuje tudi k skladnosti delovanja vseh zaposlenih v Skupini DH z veljavnimi notranjimi pravili in z njenim etičnim kodeksom.

 

V Skupini DH se zagotavlja spoštovanje integritete, kar pomeni delovanje, s katerim si vsak člen Skupine DH prizadeva za preprečevanje in odpravljanje tveganj, da bi bili v Skupini DH funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost posameznika ali skupine za odločanje uporabljeni v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji, etičnimi kodeksi ter v škodo posamezniku ali Skupini DH in vsem deležnikom. Namen zagotavljanja integritete in skladnosti poslovanja hranilnice je varovanje Skupine DH pred škodljivimi posledicami, ki bi lahko izvirale iz neskladnosti njenega poslovanja, in učinkovito upravljanje s tveganjem skladnosti. Zato ima Skupina DH visoko kulturo skladnosti poslovanja in visok standard korporativne kulture, torej integriteto, ki jo ves čas vzdržuje. Takšen odnos pripomore k dejstvu, da je hranilnica na slovenskem trgu pripoznana kot najbolj zaupanja vredna finančna institucija, kar je njena velika konkurenčna prednost.

Kodeks poslovne etike

Več

Sum in prijava nedovoljenega ravnanja

Več

PSD2 statistika

Več
KONTAKT