Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Pogosta vprašanja

Android

Kaj omogoča mobilna denarnica DH Denarnik?

Mobilna denarnica DH Denarnik omogoča izvedbo več vrst plačil, in sicer:

  • brezstično plačevanje s plačilnimi karticami Mastercard in Maestro, katerih izdajatelj je Delavska hranilnica, na vseh terminalih POS doma in v tujini, ki omogočajo brezstično plačevanje s karticami,
  • izvajanje plačil Flik na prodajnih mestih (preko terminala POS ali druge ustrezne mobilne naprave), ki sprejemajo plačila Flik, z uporabo NFC ali skeniranjem QR kode,
  • izvajanje Flik spletnih plačil pri spletnih trgovcih z označenim logotipom Flik,
  • izvrševanje plačil Flik na račun prijateljev oziroma kontaktov z uporabo telefonskega imenika, pri čemer mora biti prejemnik sredstev uporabnik storitve Flik.

 

Pri plačilu na prodajnem mestu v DH Denarniku izberete plačilno sredstvo, to je lahko plačilna kartica ali Flik, s katerim želite plačati, ali celo preprosteje, po odklenitvi vašega telefona hitro in brez vstopa v DH Denarnik plačate s plačilnim sredstvom, ki ste ga določili kot privzetega.

 

Pri plačilu kontaktu in izvedbi plačila Flik v DH Denarniku izberete ustrezno funkcijo, iz imenika ali z ročnim vnosom mobilne telefonske številke določite prejemnika, vnesete znesek in morebitno sporočilo prejemniku ter potrdite plačilo.

 

Pri spletnem plačilu preprosto vnesite vaš kontaktni podatek (GSM ali email), odprite DH Denarnik in potrdite plačilo.

 

Poleg navedenega je mobilna denarnica DH Denarnik namenjena tudi za potrjevanje spletnih kartičnih plačil.

Kakšni so pogoji za uporabo DH Denarnik?

Mobilno denarnico DH Denarnik lahko uporabljalo vsi imetniki plačilnih kartic Mastercard in kartic Maestro, katerih izdajatelj je Delavska hranilnica.

Pogoj za uporabo aplikacije je mobilni telefon: z operacijskim sistemom Android najmanj verzije 7.0 in z varnostnim protokolom TLS 1.2.

 

Funkcionalnosti DH Denarnika se razlikujejo glede na tip telefona in vrsto operacijskega sistema. Z DH Denarnikom ni mogoče izvajati plačil s kartico ter izvrševati plačil Flik preko NFC komunikatorja na prodajnem mestu z mobilno napravo, ki sicer ima ustrezen operacijski sistem Android, vendar nima vgrajene NFC tehnologije za brezžično komuniciranje.

 

 

Kako registriram mobilno denarnico DH Denarnik?

Za registracijo mobilne denarnice DH Denarnik potrebujete dostop do interneta, bodisi preko mobilnega omrežja (Mobile Data oz. prenos podatkov) bodisi preko WiFi povezave, v Sloveniji in v tujini.

 

Postopek registracije in aktivacije:

-       aplikacijo DH Denarnik brezplačno namestite iz trgovine Google Play,

-       postopek registracije nadaljujete z vnosom podatkov vašega Rekono uporabniškega računa, vnosom zadnjih 6 številk katerekoli izmed vaših plačilnih kartic Mastercard ali Maestro, ki jih je izdala hranilnica, in PIN številke kartice ter potrdite istovetnost z varnostnim elementom, ki vam je na voljo v okviru Rekono uporabniškega računa; v kolikor Rekono uporabniškega računa še nimate ali ta nima dovolj visokega nivoja zaupanja, le-tega lahko ustvarite ali nadgradite v postopku registracije mobilne denarnice,

-       po uspešni identifikaciji z Rekono uporabniškim računom določite 4 mestno številčno geslo za vstop v DH Denarnik,

-       v kolikor mobilni telefon podpira uporabo prstnega odtisa ali prepoznavo obraza, lahko nastavite tudi ta enostavnejši biometrični element,

-       Android uporabniki nadaljujete z aktiviranjem plačilnih kartic, ki jih boste uporabljali z mobilno denarnico, in nastavitvijo svojega Flik aliasa ter s tem zaključite postopek registracije in aktivacije.

 

Registracija aplikacije na mobilnih telefonih, ki niso zaklenjeni, ni mogoča. Registracija mobilne denarnice DH Denarnik ni mogoča v državah, v katerih velja prepoved oziroma omejitev poslovanja s karticami Mastercard; seznam držav oziroma regij je objavljen na spletnih straneh mednarodnega kartičnega sistema Mastercard.

Kaj je Flik, plačilo Flik in Flik alias?

Flik je shema za pošiljanje in sprejemanje takojšnjih plačil, v katero so vključene vse domače banke. Storitev Flik svojim komitentom omogoča oziroma bo omogočala večina bank. Več o Flik-u lahko najdete na www.flik.si.

 

Plačilo Flik je storitev, ki je na voljo v mobilni denarnici DH Denarnik in pomeni izvedbo takojšnjega plačila iz računa uporabnika na račun prejemnika plačila, pri čemer se kot identifikator plačnika in prejemnika plačila uporablja Flik alias.

 

Flik alias je izbrani kontaktni podatek (običajno mobilna telefonska številka) za izvajanje plačil Flik in identifikacijski podatek, ki povezuje uporabnika z njegovim transakcijskim računom. Vaš Flik alias se kot identifikacijski podatek uporabi predvsem v primeru, ko drug uporabnik storitve Flik izvede plačilo Flik v vašo korist.

Kako spreminjam Flik aliase v mobilni denarnici?

S Flik aliasi upravljate v meniju Moj Flik / Upravljanje aliasov, kjer lahko: odstranite posamezen prednastavljen Flik alias iz vašega računa, dodate oziroma povežete posamezen prednastavljen alias z vašim računom. V kolikor prednastavljeni Flik aliasi niso ustrezni se za spremembo obrnite na DH Kontaktni center na 01 3000 200.

Kakšni so stroški uporabe mobilne denarnice DH Denarnik?

Uporaba mobilne denarnice DH Denarnik je brezplačna. Uporaba mobilne denarnice DH Denarnik lahko povzroči stroške mobilnega prenosa podatkov. Hranilnica bo uporabniku vse stroške in nadomestila v zvezi z uporabo mobilne denarnice DH Denarnik zaračunala v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Delavske hranilnice in splošnimi pogoji poslovanja.

Kako je z varnostjo plačevanja z mobilno denarnico DH Denarnik?

Plačevanje z mobilno denarnico je varno, saj podatki o karticah ali vašem računu niso shranjeni v mobilnem telefonu, ampak se prenašajo izključno v trenutku plačevanja. Prav tako se podatki o kartici ali plačilu Flik posredujejo le obstoječim deležnikom v procesu plačevanja. Mobilni operaterji ter dobavitelji mobilnih telefonov ne prejemajo podatkov o kartici, vašem računu ali opravljenih transakcijah.

Kako pridobim pozabljeno geslo za vstop v DH Denarnik?

Po tretjem napačnem vnosu gesla se uporaba mobilne denarnice avtomatično zaklene. Za določitev novega gesla je potrebna ponovna registracija mobilne denarnice.

Kaj storim v primeru izgube ali kraje mobilnega telefona na katerem je DH Denarnik?

V primeru izgube ali kraje mobilnega telefona, ki ima naloženo mobilno denarnico DH Denarnik, je to potrebno nemudoma sporočiti hranilnici v DH Kontaktni center na 01 3000 200 ali v poslovalnici Delavske hranilnice. Hranilnica bo v najkrajšem možnem času izvedla postopke za onemogočanje delovanja mobilne denarnice DH Denarnik. Plačila je v nadaljevanju še vedno možno opravljati z obstoječimi plačilnimi karticami v fizični obliki, obenem je možno izvajati plačila iz računa preko drugih kanalov hranilnice, kot so na primer spletna banka DH Osebni in mobilna banka DH Mobilni. V primeru izgube ali kraje kartice v fizični obliki in posledični blokadi le-te, se onemogoči tudi uporaba pripadajočih digitaliziranih kartic na vseh mobilnih telefonih, kjer je naložena mobilna denarnica DH Denarnik z aktiviranimi karticami. Po pridobitvi nove kartice (fizične) se bo le-ta uvrstila tudi v seznam primernih kartic za digitalizacijo.

Kako prenesem digitalizirane kartice v aplikacijo na novem telefonu?

Ob zamenjavi mobilnega telefona je potrebno ponovno opraviti celoten proces registracije mobilne denarnice DH Denarnik, aktivacije izbranih kartic in določitev Flik aliasa. Pri tem ne pozabite na starem telefonu odstraniti uporabnika in izbrisati aplikacije.

Kartica ali Flik pri plačilu z mobilno denarnico DH Denarnik ni zaznan. Kaj je lahko težava?

V kolikor kartica ali plačilo Flik nista zaznana preverite ali imate na mobilnem telefonu vklopljen NFC. Priporočamo, da je NFC vedno vklopljen, saj se vmesnik za izmenjavo podatkov vklopi šele v trenutku, ko mobilni telefon odklenemo in ga približamo k terminalu POS.

 

Če napaka še vedno ni odpravljena, običajno zadošča že ponovni zagon naprave. Če s tem napaka še vedno ni odpravljena lahko v »Nastavitvah NFC« vašega operacijskega sistema izberete funkcijo »Obnovi NFC funkcijo« in s tem popravite težave, ki vam preprečujejo uporabo NFC funkcij. Do »Nastavitev NFC« lahko dostopate tudi preko bližnjice iz DH Denarnika, tako da 1. izberete gumb »Nastavitve«, 2. izberete opcijo »Omogoči NFC«, kjer vas aplikacija preusmeri v NFC nastavitve operacijskega sistema.

DH Denarnik ne deluje oziroma se ustavlja, kaj je vzrok?

Mobilna denarnica DH Denarnik zaradi varnostnih razlogov ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih napravah, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - "rootani" mobilni telefoni). Aplikacija ravno tako ne deluje, če mobilne naprave nimate zavarovane / zaklenjene z vsaj enim varnostnim elementov, to so PIN, vzorec ali biometrični element, kot na primer prstni odtis.

Ali je mogoče imeti naložen DH Denarnik na več mobilnih napravah?

Da. Mobilno denarnico je mogoče imeti naloženo na več mobilnih napravah, pri čemer je geslo za vstop v mobilno denarnico enako na vseh mobilnih napravah in tisto, ki je bilo določeno zadnje.

Kako poteka plačilo na prodajnem mestu z DH Denarnik?

Plačilo s plačilno kartico na prodajnem mestu: plačila z mobilno denarnico DH Denarnik se lahko izvajajo v Sloveniji in v tujini, če je prodajno mesto opremljeno s terminalom POS za brezstično plačevanje s karticami. Plačevanje z Mastercard ali Maestro karticami, ki so shranjene v mobilni denarnici DH Denarnik, poteka enako kot plačevanje z brezstičnimi plačilnimi karticami. Za nakupe do 25 evrov vnos številke PIN ni potreben, nakupe nad 25 evrov pa je potrebno potrditi s PIN-om. Številka PIN posamezne digitalizirane kartice je enaka številki PIN izbrane kartice v fizični obliki, ter se vnese na terminalu POS.

 

Način plačila s plačilno kartico z vklopom aplikacije: na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico DH Denarnik, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob registraciji, izberite gumb 'Plačaj trgovcu', in s pritiskom izberite kartico, s katero želite plačati; napravo približajte terminalu POS in počakajte, da so podatki za plačilo uspešno posredovani, o čemer dobite informacijo na zaslon.

 

Način plačila s plačilno kartico brez vklopa aplikacije: odklenite mobilni telefon in ga prislonite k terminalu POS; plačilo bo izvedeno s privzetim plačilnim sredstvom, ki mora biti v tem primeru obvezno kartica; po opravljenem plačilu se vam na zaslonu prikaže ustrezna informacija; za ta način plačila morate imeti mobilno denarnico DH Denarnik izbrano kot privzeto mobilno denarnico (v kolikor imate več mobilnih denarnic ali aplikacij, ki zahtevajo NFC delovanje) in aktiviran NFC. Pogoji za izvedbo plačila s plačilno kartico so ustrezen operacijski sistem Android, vklopljen NFC komunikator na mobilni napravi in možnost zaklepanja naprave.

 

Izvedba plačila Flik na prodajnem mestu: plačila z mobilno denarnico DH Denarnik se lahko izvajajo, če je prodajno mesto opremljeno s terminalom POS ali drugo ustrezno mobilno napravo in sprejema plačila Flik. Izvedba plačila Flik na prodajnem mestu poteka preko NFC komunikacije ali skeniranja QR kode.

 

NFC način plačila Flik z vklopom aplikacije: na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico DH Denarnik, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob registraciji, izberite gumb 'Plačaj trgovcu' in s pritiskom izberite Flik; napravo približajte terminalu POS ali drugi mobilni napravi ter počakajte na zaslon o povzetku plačila. Plačilo v aplikaciji potrdite z geslom ali biometričnim elementom, po opravljenem plačilu se vam na zaslonu prikaže ustrezna informacija.

 

QR način plačila z vklopom aplikacije: na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico DH Denarnik, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob registraciji, izberite gumb 'Plačaj trgovcu', s pritiskom izberite Flik in nadalje uporabite gumb 'Poskeniraj QR kodo'. Napravo približajte terminalu POS ali drugi mobilni napravi in skenirajte prikazano QR kodo, nadalje v aplikaciji preverite pravilnost plačila in ga potrdite z geslom ali biometričnim elementom. Po opravljenem plačilu se vam na zaslonu prikaže ustrezna informacija.

 

Način NFC plačila brez vklopa aplikacije: odklenite mobilni telefon in ga prislonite k terminalu POS; plačilo bo izvedeno s privzetim plačilnim sredstvom, ki mora v tem primeru biti Flik. Za ta način plačila morate imeti mobilno denarnico DH Denarnik izbrano kot privzeto mobilno denarnico (v koliko imate več mobilnih denarnic ali aplikacij, ki zahtevajo NFC delovanje) in aktiviran NFC. Pogoj za izvedbo NFC plačil Flik je ustrezen operacijski sistem Android in vklopljen NFC na mobilni napravi.

Kako poteka plačilo na Flik spletnem prodajnem mestu z DH Denarnik?

S takojšnjimi plačili Flik lahko plačujete tudi prek spleta. Pri spletnih trgovcih, ki ponujajo storitev plačevanja s Flik sledite preprostim korakom:

-           v blagajni izberite način plačila s Flik

-           vnesite vaš kontaktni podatek (GSM ali e-naslov)

-           odprite vaš DH Denarnik in potrdite plačilo.

 

Potrdilo o uspešnem plačilu se bo prikazalo v DH Denarniku in na spletni strani. Če se potrdilo ne izpiše samodejno v nekaj sekundah, stran osvežite. Sredstva bodo takoj prenesena trgovcu, uspešnost transakcije lahko preverite tudi v seznamu Flik transakcij (izberite Moj Flik -> Opravljene transakcije). Transakcija bo takoj tudi razvidna v vaši spletni in mobilni banki.

Kako poteka plačilo kontaktu z DH Denarnik?

Plačilo kontaktu se izvede s plačilom Flik. Na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico DH Denarnik, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob registraciji, izberite gumb 'Plačilo kontaktu' ter nadalje kontakt, kateremu želite izvesti plačilo, oziroma z ročnim vnosom mobilne telefonske številke določite prejemnika.

 

Po vnosu zneska plačila in morebitnega sporočila nadaljujete na stran s povzetkom plačila in plačilo potrdite s PIN-om ali z izbranim biometričnim elementom. Po opravljenem plačilu se vam na zaslonu prikaže ustrezna informacija. Plačilo je mogoče izvesti samo kontaktu, ki je registriran uporabnik storitve Flik.

 

V primeru, da kontakt ni registriran uporabnik storitve Flik pri Delavski hranilnici ali drugi banki, temu kontaktu lahko izvedete plačilo z odlogom in ga povabite k registraciji v storitev Flik. Plačilo z odlogom čaka 24 ur. V kolikor se izbrani kontakt registrira v storitev Flik v 24-ih urah, bo plačilo prejel, v nasprotnem bo vaše plačilo neuspešno in ne boste bremenjeni za navedeni znesek.

Ali je mogoče izvesti plačilo z mobilno denarnico brez povezave do interneta?

Ko izvajate plačilo s plačilno kartico na način brez vklopa aplikacije, povezava z internetom za plačevanje ni potrebna. V tem primeru je povezava z internetom potrebna le, ko zmanjka unikatnih digitaliziranih ključev SUK (single used keys). Ključi se v aplikacijo naložijo avtomatsko ob izvedbi posameznega plačila s kartico z DH Denarnikom, v primeru da imate vklopljen prenos podatkov ali WiFi oziroma se samodejno naložijo v nekaj sekundah. Za izvedbo plačil Flik in plačil s kartico na način, da vklopite aplikacijo, je povezava z internetom nujna.

Kako lahko vidim transakcije izvršene z DH Denarnik?

Informacije o transakcijah, ki so izvršene s plačilno kartico, v aplikaciji niso vidne. Vse transakcije, opravljene s karticami Mastercard ali Maestro, bodo prikazane na mesečnem izpisku porabe, v spletni banki DH Osebni in mobilni banki DH Mobilni. Informacije o izvršenih plačilih Flik se nahajajo v mobilni denarnici DH Denarnik v meniju Moj Flik > Opravljene transakcije. Vsa izvršena plačila Flik so v realnem času prikazana tudi v spletni banki DH Osebni ter mobilni banki DH Mobilni.

Kako določam plačilne kartice v mobilni denarnici?

S plačilnimi karticami upravljate v meniju Moje kartice, kjer lahko: odstranite posamezno kartico iz denarnice, določate privzeto plačilno kartico, dodajate oziroma aktivirate nove kartice z izbiro znaka '+'.

iOs

Kaj omogoča mobilna denarnica DH Denarnik?

Mobilna denarnica DH Denarnik za operacijski sistem iOS omogoča izvedbo dveh vrst plačil, in sicer:

 - izvajanje plačil Flik na prodajnih mestih (preko terminala POS ali druge ustrezne mobilne naprave), ki sprejemajo plačila Flik, s skeniranjem QR kode,

 - izvajanje Flik spletnih plačil pri spletnih trgovcih z označenim logotipom Flik,

 - izvrševanje plačil Flik na račun prijateljev oziroma kontaktov z uporabo telefonskega imenika, pri čemer mora biti prejemnik sredstev uporabnik storitve Flik.

 

Pri plačilu na prodajnem mestu v DH Denarniku izberete plačilno sredstvo Flik in skenirate QR kodo trgovca. Pri plačilu kontaktu in izvedbi plačila Flik v DH Denarniku izberete ustrezno funkcijo, iz imenika ali z ročnim vnosom mobilne telefonske številke določite prejemnika, vnesete znesek in morebitno sporočilo prejemniku ter potrdite plačilo.

 

Pri spletnem plačilu preprosto vnesite vaš kontaktni podatek (GSM ali email), odprite DH Denarnik in potrdite plačilo.

Poleg navedenega je mobilna denarnica DH Denarnik namenjena tudi za potrjevanje spletnih kartičnih plačil.

Kakšni so pogoji za uporabo DH Denarnika?

Mobilno denarnico DH Denarnik lahko uporabljalo vsi imetniki plačilnih kartic Mastercard in kartic Maestro, katerih izdajatelj je Delavska hranilnica. Pogoj za uporabo aplikacije je mobilni telefon z operacijskim sistemom iOS najmanj verzije 11.0 in z varnostnim protokolom TLS 1.2.

 

Funkcionalnosti DH Denarnika se razlikujejo glede na tip telefona in vrsto operacijskega sistema. V operacijskem sistemu iOS zaradi omejitev, postavljenih s strani Apple-a, ni mogoče digitalizirati kartic in z njimi izvajati plačila ter izvrševati plačila Flik preko NFC komunikatorja na prodajnem mestu.

Kako registriram mobilno denarnico DH Denarnik?

Za registracijo mobilne denarnice DH Denarnik potrebujete dostop do interneta, bodisi preko mobilnega omrežja (Mobile Data oz. prenos podatkov) bodisi preko WiFi povezave, v Sloveniji in v tujini.

 

Postopek registracije in aktivacije:

- aplikacijo DH Denarnik prenesete iz trgovine Apple App store, jo namestite in vstopite,

- postopek registracije nadaljujete z vnosom podatkov vašega Rekono uporabniškega računa, vnosom zadnjih 6 številk katerekoli izmed vaših plačilnih kartic Mastercard ali Maestro, ki jih je izdala hranilnica, in PIN številke kartice ter potrdite istovetnost z varnostnim elementom, ki vam je na voljo v okviru Rekono uporabniškega računa; v kolikor Rekono uporabniškega računa še nimate ali ta nima dovolj visokega nivoja zaupanja, le-tega lahko ustvarite ali nadgradite v postopku registracije mobilne denarnice,

- po uspešni identifikaciji z Rekono uporabniškim računom določite 4 mestno številčno geslo za vstop v DH Denarnik,

- v kolikor mobilni telefon podpira uporabo prstnega odtisa ali prepoznavo obraza, lahko nastavite tudi ta enostavnejši biometrični element,

- iOS uporabniki nadaljujete z nastavitvijo svojega Flik alias s tem zaključite postopek registracije in aktivacije.

 

Registracija aplikacije na mobilnih telefonih, ki niso zaklenjeni, ni mogoče. Registracija mobilne denarnice DH Denarnik ni mogoča v državah, v katerih velja prepoved oziroma omejitev poslovanja s karticami Mastercard; seznam držav oziroma regij je objavljen na spletnih straneh mednarodnega kartičnega sistema Mastercard.

Kaj je Flik, plačilo Flik in Flik alias?

Flik je shema za pošiljanje in sprejemanje takojšnjih plačil, v katero so vključene vse domače banke. Storitev Flik svojim komitentom omogoča oziroma bo omogočala večina bank. Več o Flik-u lahko najdete na www.flik.si.

 

Plačilo Flik je storitev, ki je na voljo v mobilni denarnici DH Denarnik in pomeni izvedbo takojšnjega plačila iz računa uporabnika na račun prejemnika plačila, pri čemer se kot identifikator plačnika in prejemnika plačila uporablja Flik alias.

 

Flik alias je identifikacijski podatek (običajno mobilna telefonska številka) za izvajanje plačil Flik in povezuje uporabnika z njegovim transakcijskim računom. Vaš Flik alias se kot identifikacijski podatek uporabi predvsem v primeru, ko drug uporabnik storitve Flik izvede plačilo Flik v vašo korist.

Kako spreminjam Flik aliase v mobilni denarnici?

S Flik aliasi upravljate v meniju Moj Flik > Upravljanje aliasov, kjer lahko:

  • odstranite posamezen prednastavljen Flik alias iz vašega računa,
  • dodate oziroma povežete posamezen prednastavljen alias z vašim računom.

V kolikor prednastavljeni Flik aliasi niso ustrezni se za spremembo obrnite na DH Kontaktni center na 01 3000 200.

Kakšni so stroški uporabe mobilne denarnice DH Denarnik?

Uporaba mobilne denarnice DH Denarnik je brezplačna. Uporaba mobilne denarnice DH Denarnik lahko povzroči stroške mobilnega prenosa podatkov. Hranilnica bo uporabniku vse stroške in nadomestila v zvezi z uporabo mobilne denarnice DH Denarnik zaračunala v skladu z vsakokrat veljavno tarifo Delavske hranilnice in splošnimi pogoji poslovanja.

Kako je z varnostjo plačevanja z mobilno denarnico DH Denarnik?

Plačevanje z mobilno denarnico je varno, saj podatki o vašem računu niso shranjeni v mobilnem telefonu. Prav tako se podatki o plačilu Flik posredujejo le obstoječim deležnikom v procesu plačevanja. Mobilni operaterji ter dobavitelji mobilnih telefonov ne prejemajo podatkov o vašem računu ali opravljenih transakcijah.

Kako pridobim pozabljeno geslo za vstop v DH Denarnik?

Po tretjem napačnem vnosu gesla se uporaba mobilne denarnice avtomatično zaklene. Za ponovno uporabo mobilne denarnice je potrebna njena ponovna registracija.

Kaj storim v primeru izgube ali kraje mobilnega telefona na katerem je DH Denarnik?

V primeru izgube ali kraje mobilnega telefona, ki ima naloženo mobilno denarnico DH Denarnik, je to potrebno nemudoma sporočiti hranilnici v DH Kontaktni center na 01 3000 200 ali v poslovalnici Delavske hranilnice. Hranilnica bo v najkrajšem možnem času izvedla postopke za onemogočanje delovanja mobilne denarnice DH Denarnik. Plačila je v nadaljevanju še vedno možno izvajati iz računa preko drugih kanalov hranilnice, kot so na primer spletna banka DH Osebni in mobilna banka DH Mobilni.

DH Denarnik ne deluje oziroma se ustavlja, kaj je vzrok?

Mobilna denarnica DH Denarnik zaradi varnostnih razlogov ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih napravah, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - "rootani" mobilni telefoni). Aplikacija ravno tako ne deluje, če mobilne naprave nimate zavarovane / zaklenjene z vsaj enim varnostnim elementov, to so PIN, vzorec ali biometrični element, kot na primer prstni odtis.

Ali je mogoče imeti naložen DH Denarnik na več mobilnih napravah?

Da. Mobilno denarnico je mogoče imeti naloženo na več mobilnih napravah, pri čemer je geslo za vstop v mobilno denarnico enako na vseh mobilnih napravah in tisto, ki je bilo določeno zadnje.

Kako poteka plačilo na prodajnem mestu z DH Denarnik?

Plačila z mobilno denarnico DH Denarnik v iOS okolju se lahko izvajajo, če je prodajno mesto opremljeno s terminalom POS ali drugo ustrezno mobilno napravo in sprejema plačila Flik.

 

Izvedba plačila Flik na prodajnem mestu s skeniranjem QR kode: na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico DH Denarnik, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob registraciji, izberite gumb 'Plačaj trgovcu', s pritiskom izberite Flik; napravo približajte terminalu POS ali drugi mobilni napravi in skenirajte prikazano QR kodo, nadalje v aplikaciji preverite pravilnost plačila in ga potrdite z geslom ali biometričnim elementom; po opravljenem plačilu se vam na zaslonu prikaže ustrezna informacija.

Kako poteka plačilo na Flik spletnem prodajnem mestu z DH Denarnik?

S takojšnjimi plačili Flik lahko odslej plačujete tudi prek spleta. Pri spletnih trgovcih, ki ponujajo storitev plačevanja s Flik sledite preprostim korakom:

-           v blagajni izberite način plačila s Flik

-           vnesite vaš kontaktni podatek (GSM ali e-naslov)

-           odprite vaš DH Denarnik in

-           potrdite plačilo.

Potrdilo o uspešnem plačilu se bo prikazalo v DH Denarniku in na spletni strani. Če se potrdilo ne izpiše samodejno v nekaj sekundah, stran osvežite. Sredstva bodo takoj prenesena trgovcu, uspešnost transakcije lahko preverite tudi v seznamu Flik transakcij (izberite Moj Flik -> Opravljene transakcije). Transakcija bo takoj tudi razvidna v vaši spletni in mobilni banki.

Kako poteka plačilo kontaktu z DH Denarnik?

Plačilo kontaktu se izvede s plačilom Flik. Na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico DH Denarnik, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob registraciji, izberite gumb 'Plačilo kontaktu' ter nadalje kontakt, kateremu želite izvesti plačilo, oziroma z ročnim vnosom mobilne telefonske številke določite prejemnika.

Po vnosu zneska plačila in morebitnega sporočila nadaljujte na stran s povzetkom plačila in plačilo potrdite s PIN-om ali z izbranim biometričnim elementom. Po opravljenem plačilu se vam na zaslonu prikaže ustrezna informacija.

Plačilo je mogoče izvesti samo kontaktu, ki je registriran uporabnik storitve Flik. V primeru, da kontakt ni registriran uporabnik storitve Flik pri Delavski hranilnici ali drugi banki, temu kontaktu lahko izvedete plačilo z odlogom in ga povabite k registraciji v storitev Flik. Plačilo z odlogom čaka 24 ur. V kolikor se izbrani kontakt registrira v storitev Flik v 24-ih urah, bo plačilo prejel, v nasprotnem bo vaše plačilo neuspešno in ne boste bremenjeni za navedeni znesek.

Ali je mogoče izvesti plačilo z mobilno denarnico brez povezave do interneta?

Za izvedbo plačil Flik je povezava z internetom nujna.

Kako lahko vidim transakcije izvršene z DH Denarnik?

Informacije o izvršenih plačilih Flik se nahajajo v mobilni denarnici DH Denarnik v meniju Moj Flik > Opravljene transakcije. Vsa izvršena plačila Flik so v realnem času prikazana tudi v spletni banki DH Osebni ter mobilni banki DH Mobilni.

KONTAKT