Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kratkoročno varčevanje

Naredite informativni izračun za kratkoročno varčevanje.

Preverite, kako lahko po najkrajši poti oplemenite prihranke in dosežete svoje cilje – potovanje, počitnice, izobraževanje ali nakup avtomobila.

Obrestna mera je nominalna in nespremenljiva (fiksna) celotno obdobje vezave in je prikazana na letnem nivoju. Hranilnica pri obrestovanju uporablja linearni način obračuna obresti po sledeči formuli:

 

o = Go * p * d / (365/66 * 100)

 

kjer pomeni:
o ........... obresti
Go ........ začetna glavnica
p............obrestna mera
d............število dni v obrestovanem obdobju

 

Pri obračunu obresti se šteje dejansko število dni po koledarju, z upoštevanjem dejanskega števila dni v letu (K, 365/366).

 

Hranilnica obresti pri:
a) kratkoročnih depozitih - obračuna in pripiše k glavnici ob poteku obdobja vezave;
b) dolgoročnih depozitih - obračuna in pripiše obresti glavnici vsakega 31.12. tekočega leta in ob poteku obdobja vezave.

 

V informativnem izračunu je uporabljena obrestna mera za "komitente hranilnice imetnike osebnih računov", ki velja na dan priprave informativnega izračuna. Zato vas prosimo, da se ob sklenitvi pogodbe prepričate o višini trenutno veljavne obrestne mere.

 

Izračun je zgolj informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe hranilnice ter ni sestavni del depozitne pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb.

KONTAKT