Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Kreditna sposobnost

 

Izračunajte, koliko kredita lahko najamete.

Izračunana kreditna sposobnost je informativne narave, zato za banko ni zavezujoča. Izračunana kreditna sposobnost upošteva omejen nabor informacij in se lahko razlikuje od individualnega informativnega izračuna, ki vam ga pripravi bančni svetovalec v poslovalnici, zato vas prijazno vabimo, da se naročite na sestanek.

 

Dodatna pojasnila:

Število vzdrževanih otrok

Število vzdrževanih otrok je pomemben kriterij pri izračunu kreditne sposobnosti, saj znižuje kreditno sposobnost kreditojemalca. Izračunana kreditna sposobnost je v primeru, da v polje »Št. vzdrževanih otrok« vnesete število, višje od 0, pripravljena ob predpostavki, da otroke preživljata oba starša. V kolikor otroka preživlja zgolj eden od staršev, se rezultati izračunane kreditne sposobnosti lahko spremenijo, zato svetujemo, da se v tem primeru naročite na sestanek za pripravo vašega individualnega informativnega izračuna.

Število vzdrževanih odraslih oseb

Število vzdrževanih odraslih oseb je pomemben kriterij pri izračunu kreditne sposobnosti, saj znižuje kreditno sposobnost kreditojemalca. Izračunana kreditna sposobnost je v primeru, da v polje »Št. vzdrževanih odraslih« vnesete število, višje od 0, pripravljena ob predpostavki, da gre za odraslo osebo, prijavljeno na zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve. V kolikor preživljate drugega družinskega člana ali drugo osebo, ki jo morate preživljati po zakonu, se rezultati izračunane kreditne sposobnosti lahko spremenijo, zato svetujemo, da se v tem primeru naročite na sestanek za pripravo vašega individualnega informativnega izračuna.

Najvišja možna mesečna anuiteta novega kredita

Najvišja možna mesečna anuiteta novega kredita je znesek, ki ga glede na izračunano kreditno sposobnost lahko namenite za plačilo mesečne obveznosti novega kredita. Najvišji možni mesečni obrok novega kredita v primeru poplačila obstoječih obveznosti je znesek, ki ga glede na izračunano kreditno sposobnost lahko namenite za plačilo mesečne obveznosti novega kredita pod pogojem, da z novo najetim kreditom poplačate vse obstoječe mesečne obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih in leasing poslov.

Najvišji znesek potrošniškega kredita (doba odplačila 7 let)

Najvišji znesek potrošniškega kredita (doba odplačila 7 let) je izračunan glede na izračunano kreditno sposobnost in na primeru najugodnejše ponudbe za potrošniški kredit pri Delavski hranilnici: maksimalna odplačilna doba (84 mesecev), gotovinski kredit, spremenljiva obrestna mera (6 M EURIBOR + 4,40 %). V prikazanem znesku niso vključene interkalarne obresti, stroški odobritve in stroški zavarovanja kredita. Točen informativni izračun z vsemi postavkami preverite na povezavi.

Najvišji znesek stanovanjskega kredita (doba odplačila 30 let)

Najvišji znesek stanovanjskega kredita na 30 let (doba odplačila 30 let) je izračunan glede na izračunano kreditno sposobnost in na primeru najugodnejše ponudbe za stanovanjski kredit pri Delavski hranilnici: maksimalna odplačilna doba (360 mesecev), imetnik osebnega računa z rednimi prilivi v Delavski hranilnici, spremenljiva obrestna mera (6 M EURIBOR + 1,90 %), kredit zavarovan z zastavo nepremičnine. V prikazanem znesku niso vključene interkalarne obresti in stroški odobritve kredita. Točen informativni izračun stanovanjskega kredita z vsemi postavkami preverite na povezavi.

Maksimalna odplačilna doba kredita je odvisna od starosti kreditojemalca in od obdobja trajanja zaposlitve.

 

Banka v postopku sklepanja kreditnega posla preverja resničnost navedenih podatkov. V primeru, da je stranka posredovala nepravilne, nepopolne ali neresnične podatke, lahko banka odkloni sklenitev kreditnega posla.

 

KONTAKT