Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Odprto bančništvo

Kaj je odprto bančništvo?


Direktiva o plačilnih storitvah PSD2, ki je med drugim uvedla princip močne avtentikacije uporabnikov plačilnih storitev, prinaša tudi možnost razvoja novih storitev, kot del tako imenovanega odprtega bančništva.

 

Kaj omogoča odprto bančništvo?

Skladno z direktivo PSD2 tako imenovani tretji ponudniki lahko ponujajo naslednje storitve:

 

  • Storitev zagotavljanja informacij o računih (angl.: Account information service AIS) je spletna storitev zagotavljanja informacij o plačilnih računih, ki jih imate kot uporabnik pri hranilnici; dostop tretjih ponudnikov plačilnih storitev do informacij o vašem računu je mogoče zgolj na osnovi vašega izrecnega soglasja,
  • Storitev odreditve plačil (angl.: Payment initiation service - PIS) je storitev, kjer tretji ponudnik plačilnih storitev, na vašo zahtevo in skladno z vašim soglasjem, odredi plačilo v breme vašega računa.

 

Kaj odprto bančništvo pomeni v praksi?

V praksi to pomeni, da bo na primer tretji ponudnik lahko nudil pregled vseh vaših računov pri različnih finančnih institucijah na enem mestu preko mobilne aplikacije in spleta ali izvedel plačilo v breme vašega računa, vse na osnovi vašega izrecnega in nedvoumnega soglasja, ki ga boste dali takšnemu izbranemu tretjemu ponudniku za vsako posamezno storitev.

 

Delavska hranilnica kot plačilna institucija, ki vodi vaš račun, bo takšnemu tretjemu ponudniku, kateremu boste dali izrecno soglasje, omogočila dostop do podatkov o vašem računu oziroma na njegovo zahtevo izvedla plačilo v breme vašega računa pri hranilnici.

 

Novi plačilni storitvi, ki spadata v okvir odprtega bančništva, bodo lahko nudili le tretji ponudniki, ki so lahko banka, hranilnica ali druga entiteta, ki ima za to ustrezno dovoljenje in je vpisana v register.

 

Kako omogočiti tretjim ponudnikom dostop do informacij o računu v hranilnici ali izvedbo drugih storitev?

Komitent, ki ima osebni račun v Delavski hranilnici, mora pred prvo oddajo soglasja tretjemu ponudniku predhodno omogočiti kanal za odprto bančništvo. To lahko stori preko spletne banke DH Osebni, dostopne na naslovu https://neb.delavska-hranilnica.si/, in sicer v zavihku Profil -> Poveži Rekono račun.

V primeru poslovnega računa komitent omogoči kanal na naslovu https://neb.dh.si/HibisEb/login/business.xhtml, in sicer v zavihku Profil -> Poveži Rekono račun.

 

Sem tretji ponudnik, kje začnem?

Tehnične specifikacije in testni portal za testiranje programske opreme ter API-jev za nove plačilne storitve, to so pridobitve informacij o računih, odreditve plačil in potrditve razpoložljivega stanju na računu, so na voljo na povezavi https://openbanking.bankart.si/delavska-hranilnica/.    

 

 

KONTAKT