Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Vzajemni skladi

Vzajemni skladi veljajo za enostavno in pregledno obliko varčevanja. Vaše premoženje je v okviru vzajemnega sklada združeno s premoženjem drugih vlagateljev, sredstva pa se razporejajo med različne naložbe in tipe naložb, kar zmanjšuje tveganja.

 

Prednosti varčevanja v vzajemnih skladih

  • razpršenost naložb in manjše tveganje, sredstva se razporejajo med različne naložbe in tipe naložb, kot so delnice, obveznice in drugi finančni instrumenti
  • pričakovana donosnost vzajemnega sklada je praviloma višja od donosnosti bančnih vlog, sicer pa odvisno od izbire sklada
  • sredstva upravljajo strokovno usposobljeni in izkušeni upravljavci premoženja
  • vplačevanje in izplačevanje je prilagojeno vašim željam in potrebam, vplačila in izplačila so možna v poljubni višini in v poljubnih obdobjih
  • sredstva so likvidna in kot takšna vedno unovčljiva
  • davčne ugodnosti (neobdavčen prehod med skladi v okviru Krovnega sklada, davčna obveznost nastopi šele ob izplačilu sredstev iz Krovnega sklada)
  • transparentnost vrednosti premoženja (vrednost enote premoženja se izračunava in objavlja dnevno)

 

Vlaganje v vzajemne sklade priporočamo vsem, ki želite varčevati za nakup nepremičnine, za dodatno pokojnino, za potrebe otrok ali za plemenitenje sredstev.

 

 

Kako lahko pristopim k varčevanju v vzajemnih skladih?

Dogovorite se za sestanek v izbrani poslovni enoti Delavske hranilnice.

Za sklenitev varčevanja v skladih potrebujete le:

 

  • veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list)
  • davčno številko ter
  • številko osebnega računa.

 

 

Želim varčevati v vzajemnih skladih

Izpolnite obrazec in se oglasite v izbrani poslovalnici. Pričakujejo vas prijazni in strokovno usposobljeni svetovalci Delavske hranilnice. Z veseljem bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja in pripravili ponudbo po vaši meri in željah.

 

 

Loading form ...

 

Z oddajo povpraševanja izjavljam, da sem se seznanil z vsebino Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov, ki vsebuje podrobnejše informacije o tem, kako Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ravna z osebnimi podatki.

Preverite ponudbo različnih Triglav vzajemnih skladov

Želim izvedeti več

Preverite preteklo donosnost Triglav vzajemnih skladov

Želim izvedeti več

POJASNILO: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana opravlja storitve trženja investicijskih kuponov podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Naložba v vzajemne sklade je zaradi svojih lastnosti povezana s tveganjem in je njena vrednost odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katera hranilnica ali upravljavec vzajemnih skladov nimata vpliva. Pretekli donosi niso pokazatelj prihodnjih donosov, zato je lahko prihodnja vrednost naložbe v vzajemne sklade tudi nižja od izhodišče. Več informacij vam je na voljo na spletnem mestu: https://www.triglavskladi.si/pravno-obvestilo

 

 

 

 

Kako lahko nakažem sredstva v sklade?

V enoti Delavske hranilnice najprej podpišete pristopno izjavo in opravite prvo vplačilo. Naslednja vplačila lahko izvedete brez obiska poslovalnice, zgolj z nakazilom v vzajemni sklad na osnovi predhodno sklenjene pristopne izjave ali preko mobilne oziroma spletne aplikacije Triglav Skladi.

 

 

Kako lahko spremljam svoje naložbe?

Svoje naložbe lahko spremljate preko mobilne aplikacije Triglav Skladi ali spletne aplikacije Moj račun.

 

 

Kako lahko zahtevam izplačilo sredstev?

Zahtevek za izplačilo lahko podate v izbrani poslovalnici hranilnice ali v spletni aplikaciji Moj račun. V tem primeru potrebujete veljavno digitalno potrdilo. Denar na osebnem računu lahko pričakujete najkasneje v 7 delovnih dneh od podanega zahtevka.

 

Kako uspešno varčevati v vzajemnih skladih

Več

Vlaganje za boljšo prihodnost

Več
KONTAKT