Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Riziko življenjsko zavarovanje

Riziko življenjsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki želite poskrbeti za finančno varnost svojih bližnjih.

 

Gre za zavarovanje za primer smrti z vnaprej določeno zavarovalno vsoto in možnostjo priključitve dodatnih zavarovanj. Riziko življenjsko zavarovanje je priporočljivo tudi v primeru, ko je to dodano najemu kredita, saj se na ta način lahko poplača finančne obveznosti zavarovanca.

 

Prednosti:

  • Prilagodljivost kritij in zavarovalne vsote
  • Privlačna premija v razmerju do zavarovalne vsote
  • Možnost priključitve dodatnih zavarovanj
  • Primerno zavarovanje za večjo finančno varnost v primeru najema kredita 

 

Značilnosti:

  • Pristopna starost za zavarovanje je od 15 do 70 let
  • Zavarovalna doba lahko znaša med 5 in 30 let
  • Zavarovalna vsota je za čas trajanja zavarovanja enaka, izbira zavarovalnih vsot in premij je velika
  • Ugodna premija, zlasti za tiste, ki imajo zdrav življenjski slog
  • Fleksibilnost pri plačevanju premije, mesečno, četrtletno, polletno ali letno
  • Možnost dodatnega zavarovanja hujših bolezni z večkratnim izplačilom in nezgodnega zavarovanja sebe in otrok
  • Zavarovanje ne vsebuje varčevalne komponente

     

Delavska hranilnica zavarovanje kot zastopnik nudi v sodelovanju z Zavarovalnico Sava.

 

Sklenite zavarovanje

Kaj potrebujete:

  • osebni dokument
  • davčno številko

 

Zavarovanje lahko sklenete v vseh poslovalnicah Delavske hranilnice.

 

Register zavarovalnih zastopnikov 

KONTAKT