Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Dolgoročni krediti

Namen dolgoročnega financiranja

Dolgoročno financiranje (nad 12 mesecev) je praviloma namenjeno investicijskim potrebam pravnih oseb, zlasti financiranju osnovnih sredstev, razvoju in širjenju obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej. Dolgoročni krediti se odobrijo na osnovi predloženega poslovnega načrta in se praviloma črpajo namensko. Znesek in ročnost dolgoročnega kredita je odvisna od plačilne sposobnosti kreditojemalca, ki je razvidna iz podatkov o poslovanju in poslovnega načrta ali investicijskega programa, bonitetne ocene kreditojemalca ter ponujenega zavarovanja. Obrestna mera je lahko nespremenljiva ali spremenljiva (medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR, povečana za določen pribitek), odvisno od ročnosti kredita in vaših želja. Odplačilo kredita je praviloma obročno.

 

Vrste dolgoročnega financiranja

Dolgoročne kredite glede na namen najema sredstev praviloma delimo na tri skupine:


1. Kredit za obratna sredstva je običajno namenjen financiranju izdatkov za nakup materiala, trgovskega blaga in opravljene storitve, izdatkov za plače in davčne obveznosti in ima ročnost do treh let oz. izjemoma 5 let.


2. Investicijski kredit je namenjen izdatkom za nakup oziroma izgradnjo poslovnih in proizvodnih prostorov, nakup zemljišč z namenom nadaljnje gradnje, nakup opreme ipd. in ima ročnost do največ 10 let.


3. Premostitveni kredit ponuja možnost premostitve likvidnostnih težav v primeru, ko imate sklenjen depozit, a doba vezave še ni potekla in posledično ne morete koristiti vezanih sredstev v trenutku, ko bi jih potrebovali. Ročnost premostitvenega kredita je lahko do zapadlosti depozita ali daljša, pod pogojem, da se podaljša tudi doba vezave depozita tako, da bo izenačena z ročnostjo kredita.


Zavarovanje

Pravna oseba lahko najame kredit ob predložitvi ustreznih zavarovanj za primer težav pri njegovem odplačilu. Vrsta in višina zavarovanja, ki jo bomo od vas zahtevali, je odvisna od višine in dobe najetega kredita ter vaše bonitetne ocene, torej vaše ocenjene zmožnosti vračila najetega posojila v skladu z določili kreditne pogodbe.


Možno je izbrati med več vrstami zavarovanj kredita, običajno pa se uporabi kombinacija različnih vrst zavarovanj:

 • vezava namenskega depozita za obdobje trajanja kredita ali zastava drugih
 • denarnih sredstev v evrih (npr. rente, potrdila o vlogi),
 • zastava premičnin ali nepremičnin (hipoteka),
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • plačilo zavarovalne premije zavarovalnici,
 • vinkulacija police življenjskega zavarovanja v korist Delavske hranilnice,
 • osebno poroštvo plačilno sposobnih porokov,
 • menice kreditojemalca ali druge fizične ali pravne osebe,
 • cesija (odstop kakovostnih terjatev),
 • asignacija (odstop pričakovanih pogodbenih prihodkov),
 • druge vrste zavarovanj (po dogovoru).

 

Pridobitev kredita in dodatne informacije

V kolikor bi želeli zaprositi za dolgoročni kredit pri Delavski hranilnici ali želite pridobiti več informacij vas vabimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic, kjer boste deležni individualne obravnave in kjer boste z našimi sodelavci našli najprimernejšo obliko financiranja glede na vaše potrebe. Svetujemo vam, da s seboj prinesete oz. elektronsko posredujete izpolnjena obrazca Vloga za financiranje in Razkritja k bilanci stanja, ki sta potrebna za pridobitev kredita. Na vsa vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili tudi po telefonu ali elektronski pošti.

KONTAKT