Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Krediti za podjetja z garancijo SPS

Delavska hranilnica sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 2023.

 

Prednosti:

  • nižja obrestna mera,

 

produkt / linija

MSP 5+

MLADI MSP

% garancije

obrestna mera 6M EURIBOR + pribitek v %

% garancije

obrestna mera 6M EURIBOR + pribitek v %

a.1. razvojne garancije in  mikrogarancije za MSP

60%

0,60%

80%

0,35%

a.2. razvojne garancije in  mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

80%

0,35%

80%

0,35%

a.3. razvojne garancije in  mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*

60%

0,85%

60%

0,85%

 

  • manjše zahteve po zavarovanju,
  • brez stroškov garancije,
  • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

 

Dodatne DH ugodnosti:

  • brez stroškov ocene tveganja
  • polovični stroški odobritve

 

Krediti so namenjeni:

-       investicijskim vlaganjem

-       zagotavljanju likvidnosti

-       izboljšanju financiranja obratnih sredstev

-       izvedbi tehnološko zahtevnejših/manj zahtevnih projektov

 

Način prijave: Prijava poteka dvostopenjsko in sicer najprej za kredit zaprosite pri hranilnici. Sklep o odobritvi kredita pri hranilnici je potreben pogoj za drugo stopnjo, ki se odvija na Slovenskem podjetniškem skladu.

 

Roki za predložitev vlog:

15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., 15.10., oz.  do porabe sredstev

 

Več informacij: Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na straneh Slovenskega podjetniškega sklada, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh poslovnih enotah Delavske hranilnice.

 

Slovenski podjetniški sklad logo   Zastava Evropske unije   Evropski investicijski sklad logo
KONTAKT