Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Revolving kredit

Namen najema revolving kredita

Revolving kredit z ročnostjo do vključno 12 mesecev je oblika kratkoročnega financiranja, namenjena premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav. Imetnik revolving kredita ima možnost večkratnega koriščenja sredstev v poljubni višini do skupne višine sredstev, ki so mu na voljo, ob poljubnem času in za poljuben namen. Željo po črpanju sredstev je potrebno Hranilnici najaviti le en delovni dan vnaprej. V času trajanja revolving kredita lahko imetnik kadarkoli vrne sredstva v poljubni višini in jih nato ponovno poljubno črpa. 

 

Zavarovanje

Pravna oseba lahko najame revolving kredit ob predložitvi ustreznih zavarovanj za primer težav pri njegovem odplačilu. Vrsta in višina zavarovanja, ki jo bomo od vas zahtevali, je odvisna od višine najetega revolving kredita ter vaše bonitetne ocene, torej vaše ocenjene plačilne sposobnosti oz. zmožnosti vračila najetega kredita v skladu z določili pogodbe o revolving kreditu.

 

Pridobitev revolving kredita in dodatne informacije

V kolikor bi želeli zaprositi za revolving kredit pri Delavski hranilnici ali želite pridobiti več informacij vas vabimo, da se oglasite v eni izmed naših poslovalnic, kjer boste deležni individualne obravnave in kjer boste z našimi sodelavci našli najprimernejšo obliko financiranja glede na vaše potrebe. Svetujemo vam, da s seboj prinesete oz. elektronsko posredujete izpolnjena obrazca Vloga za financiranje in Razkritja k bilanci stanja, ki sta potrebna za pridobitev revolving kredita. Na vsa vaša vprašanja bomo z veseljem odgovorili tudi po telefonu ali elektronski pošti.

KONTAKT