Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Fiduciarni račun za odvetnike

Zakon o odvetništvu nalaga odvetnikom in odvetniškim družbam, da morajo Odvetniški zbornici Slovenije predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi o vodenju fiduciarnega denarnega računa. Gre za posebni transakcijski račun na katerem se zbirajo sredstva strank, ločeno od drugih računov odvetnika oziroma odvetniške družbe.

Značilnosti:

 • račun odvetnik ali odvetniška družba odpre v svojem imenu in za račun svojih strank in ni namenjen njegovemu rednemu poslovanju, zato so sredstva na računu last oseb, ki so sredstva vplačala,
 • denarnih sredstev strank ni več potrebno sprejemati v gotovini, temveč jih stranke preprosto nakažejo na fiduciarni račun,
 • poslovanje je mogoče le v okviru pozitivnega stanja na računu.

 

Potrebni dokumenti za odprtje računa

Odvetniške družbe:

 • izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev (lahko pridobi hranilnica),
 • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti – AJPES (pridobi hranilnica),
 • vloga za odprtje fiduciarnega denarnega računa,
 • podpisni karton za razpolaganje s sredstvi na fiduciarnem denarnem računu,
 • fotokopije osebnih dokumentov zakonitih zastopnikov in pooblaščenih oseb ter fotokopije njihovih davčnih številk.


Odvetniki:

 • potrdilo ali odločba o vpisu v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije, zadostuje tudi predložitev odvetniške izkaznice (v primeru ko je odvetnik že vpisan v imenik) ali potrdilo Odvetniške zbornice Slovenije, da je v postopku vpisa v imenik,
 • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti – AJPES (pridobi hranilnica),
 • potrdilo o davčni / identifikacijski številki za DDV,
 • vloga za odprtje fiduciarnega denarnega računa,
 • podpisni karton za razpolaganje s sredstvi na fiduciarnem denarnem računu,
 • fotokopije osebnih dokumentov pooblaščenih oseb ter fotokopije njihovih davčnih številk.


S pripravljeno dokumentacijo se oglasite v eni izmed poslovnih enot Delavske hranilnice d.d.. Po pregledu predložene dokumentacije boste s skrbnikom računa podpisali pogodbo o odprtju računa. Vaš fiduciarni denarni račun bo aktiven že naslednji dan.

Vloga za odprtje fiduciarnega denarnega računa

 

KONTAKT