Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Javne objave

Sprememba osnovnega kapitala in števila delnic z glasovalno pravico

20. 05. 2022

 

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/1817/19 – popr.66/19 in 123/21) Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5448557, objavlja naslednje sporočilo:

 

Dne 29. 4. 2022 je bilo v sodni register vpisano povečanje osnovnega kapitala družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, tako da novi osnovni kapital znaša 24.035.261,25 EUR. Nove delnice so bile dne 17. 5. 2022 izdane v KDD – centralno klirinško depotni družbi. Z izdajo novih delnic se je povečalo število delnic z glasovalno pravico za 50.000, tako da skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 575.981.

KONTAKT